Make your own free website on Tripod.com

Senarai Sekolah Daerah Kuala Selangor
Jenis SekolahJumlah
  1. Sekolah Menengah
15
  1. Sekolah Kebangsaan
33
  1. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil
22
  1. Sekolah Jenis Kebangsaan Cina
13
  1. Sekolah Menengah Agama
2
  1. Jumlah sekolah
82