Make your own free website on Tripod.com
Unit Pengurusan Sekolah

ABDUL KHALID B JAAFAR
Penolong Pegawai Pendidikan Daerah
Pengurusan Sekolah


SAHAR DOL GANI
Penyelia kanan
Pengurusan Sekolah


ZAINI BIN HJ.SAID
Penyelia Sekolah


MAHMUDIN A.SAMIDI
Pegawai Data