Make your own free website on Tripod.com

hosted by tripod

 

 

Tell me when this page is updated

HARI

0530

0700

0800 – 1000

1030

1030 – 1230

1400

1400 – 1630

1700

1700 – 1900

2100

2100 – 2300

CATATAN

 

 

SATU

 

 

PENGURUSAN URUSETIA PERKHEMAHAN

 

 

PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN

RAMAH MESRA KONTIJEN

 

REHAT / URUSAN DIRI / SOLAT / KULIAH / MORAL / MAKAN MALAM

 

TAKLIMAT KEM DAN AKTIVITI

PECAH BENDUNGAN

 

PENGENALAN KONTINGEN

MENGIKUT ANGKA :

 

1.       KELANTAN

2.       TERENGGANU

3.       PAHANG

4.       JOHOR

5.       MELAKA

6.       N. SEMBILAN

7.       K. LUMPUR

8.       SELANGOR

9.       PERAK

10.    P. PINANG

11.    KEDAH

12.    PERLIS

13.    SABAH

14.    SARAWAK

15.    LABUAN

 

PENGLIBATAN PESERTA

 - HURUF BESAR (LELAKI)

- HURUF kecil (PEREMPUAN)

 

AKT. BERPANGKALAN:

 

SATU :

KAYAK, MEMBINA RAKIT, BERAKIT, REKREASI AIR

 

DUA :

JALAN LASAK, RENTAS HALANGAN, MERUNUT HUTAN, PANDU ARAH

 

TIGA :

KRUBUNG TERBANG, REPELLING, BANTU MULA, REKACIPTA

 

 

 

DUA

UARUSAN DIRI / SOLAT SUBUH / KULIAH / MORAL

MALAYSIA CERGAS / PERHIMPUNAN PAGI / SARAPAN

 

KRAF PERKHEMAHAN

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

KAWAT KAKI DAN GAJET

 

REHAT / MERARAU / SOLAT

 

KRAF PERKHEMAHAN

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

kawat kaki dan gajet

 

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

KEBUDAYAAN & PIDATO

choral speaking

 

 

 

aktiviti berpangkalan  satu

 

AKTIVITI BERPANGKALAN SATU

 

 

TIGA

 

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

 

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

KEBUDAYAAN & PIDATO

choral speaking

 

aktiviti berpangkalan tiga

 

aktiviti berpengkalan tiga

 

 

 

 

EMPAT

 

aktiviti berpangkalan dua

 

aktiviti berpangkalan dua

 

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

KEBUDAYAAN & PIDATO

choral speaking

 

 

 

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

 

 

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

 

LIMA

 

AKTIVITI

REKREASI

KUDPAN

 

AKTIVITI

REKREASI

 

 

AKTIVITI REKREASI

REHAT / SOLAT

 

RAPTAI PENUTUPAN

 

 

MALAM

KEROHANIAN

 

 

ENAM

 

MAJLIS PERSIAPAN PENUTUPAN

REHAT /

 

MAJLIS PENUTUPAN RASMI

 

 

 

BERSURAI

 

 

PERKHEMAHAN TAMAT

 

 

 

 

 

 

JADUAL AKTIVITI PERKHEMAHAN KRS KEBANGSAAN 2002

 

HARI

0800 – 1000

1030 – 1230

1400 – 1630

1700 – 1900

2100 - 2300

 

 

SATU

 

 

 

PENGURUSAN URUSETIA PERKHEMAHAN

 

 

PENDAFTARAN DAN PENEMPATAN

RAMAH MESRA

 

TAKLIMAT KEM DAN AKTIVITI / PECAH BENDUNGAN

 

DUA

0730 – 0800

 

UPACARA MENAIKKAN BENDERA

 

 

KRAF PERKHEMAHAN

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

KAWAT KAKI: 5,6,7,8,1,2,3,4

GAJET : SEMUA

KRAF PERKHEMAHAN

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

KAWAT KAKI: 15,14,13,12,11,10,9

GAJET : SEMUA

KRAF PERKHEMAHAN

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

kawat kaki: 5,6,7,8,1,2,3,4

gajet : semua

KRAF PERKHEMAHAN

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

kawat kaki: 15,14,13,12,11,10,9

gajet : semua

 

 

 

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

 

DUA

JENIS AKTIVITI

AKTIVITI BERPANGKALAN SATU

AKTIVITI BERPANGKALAN SATU

AKTIVITI BERPANGKALAN SATU

AKTIVITI BERPANGKALAN SATU

KEBUDAYAAN : 1,2,3,4,5

PIDATO : 6,7,8,9,10

choral speaking : 11,12,13,14,15

 

KUMPULAN

KUMPULAN

KUMPULAN

KUMPULAN

 

KAYAK

a, b, c, d

e, f, g, h

i, j., k. L

m, n, o

A, B, C, D

E, F, G, H

I, J., K. L

M, N, O

 

BINA RAKIT

e, f, g, h

i, j, k, l

m, n, o

a, b, c, d

E, F, G, H

I, J, K, L

M, N, O

A, B, C, D

 

BERAKIT

i, j, k, l

m, n, o

a, b, c, d

e, f, g, h

I, J, K, L

M, N, O

A, B, C, D

E, F, G, H

 

R. AIR

m, n, o

a, b, c, d

e, f, g, h

i, j, k, l

M, N, O

A, B, C, D

E, F, G, H

I, J, K, L

 

TIGA

 

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

 

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

KEBUDAYAAN :             6,7,8,9,10

PIDATO : 11,12,13,14,15

choral speaking : 1,2,3,4,5

 

J. LASAK

A, B, C, D

E, F, G, H

I, J, K, L

M, N, O

 

R.HALANGAN

E, F, G, H

I, J, K, L

M, N, O

A, B, C, D

 

M. HUTAN

I, J, K, L

M, N, O

A, B, C, D

E, F, G, H

 

P. ARAH

M, N, O

A, B, C, D

E, F, G, H

I, J, K, L

 

 

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

 

F. FOX

a, b, c, d

e, f, g, h

i, j, k, l

m, n, o

 

REPELLING

e, f, g, h

i, j, k, l

m, n, o

a, b, c, d

 

B. MULA

i, j, k, l

m, n, o

a, b, c, d

e, f, g, h

 

REKACIPTA

m, n, o

a, b, c, d

e, f, g, h

i, j, k, l

 

EMPAT

 

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

AKTIVITI BERPANGKALAN DUA

 

PERTANDINGAN ANTARA NEGERI

KEBUDAYAAN :             11,12,13,14,15

PIDATO : 1,2,3,4,5

choral speaking : 6,7,8,9,10

 

J. LASAK

a, b, c, d

e, f, g, h

i, j, k, l

m, n, o

 

R.HALANGAN

e, f, g, h

i, j, k, l

m, n, o

a, b, c, d

 

M. HUTAN

i, j, k, l

m, n, o

a, b, c, d

e, f, g, h

 

P. ARAH

m, n, o

a, b, c, d

e, f, g, h

i, j, k, l

 

 

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

AKTIVITI BERPANGKALAN TIGA

 

F. FOX

A, B, C, D

E, F, G, H

I, J, K, L

M, N, O

 

REPELLING

E, F, G, H

I, J, K, L

M, N, O

A, B, C, D

 

B. MULA

I, J, K, L

M, N, O

A, B, C, D

E, F, G, H

 

REKACIPTA

M, N, O

A, B, C, D

E, F, G, H

I, J, K, L

 

LIMA

 

AKTIVITI REKREASI

AKTIVITI REKREASI

AKTIVITI REKREASI

 

RAPTAI

PENUTUPAN

 

BERKUDA

A, B, C, D, E / a, b, c, d, e

F, G, H, I, J / f, g, h, i, j

K, L, M, N, O / k, l, m, n, o

MALAM

KEROHANIAN

 

MENYUMPIT

F, G, H, I, J / f, g, h, i, j

K, L, M, N, O / k, l, m, n, o

A, B, C, D, E / a, b, c, d, e

 

LASTIK

K, L. M. N, O / k, l, m, n, o

A, B, C, D, E / a, b, c, d, e

F, G, H, I, J, K / f, g, h, i, j, k

 

HARI

0800 – 1000

1030 – 1230

1400 – 1630

1700 – 1900

2100 - 2300

 

 

ENAM

 

 

MAJLIS PERSIAPAN PENUTUPAN

 

MAJLIS PENUTUPAN

 RASMI

 

BERSURAI

 

 

 

*          PENGENALAN KUMPULAN INTERGRASI ADALAH MENGIKUT ABJAD A HINGGA O

            SETIAP KUMPULAN TERDIRI DARIPADA 34 HINGGA 35 ORANG PESERTA

            HURUF BESAR MELAMBANGKAN PESERTA LELAKI

            HURUF KECIL MELAMBANGKAN PESERTA PEREMPUAN

 

**        AKTIVITI PERTANDINGAN KONTINJEN NEGERI :

           

            KAWAT KAKI (LELAKI DAN PEREMPUAN)

            GAJET (LELAKI DAN PEREMPUAN)

            KEBUDAYAAN (LELAKI)

            PIDATO (LELAKI)

            CHORAL SPEAKING (PEREMPUAN)

 

***      AKTIVITI PERTANDINGAN KUMPULAN INTERGRASI :

           

            BINA RAKIT

            RENTAS HALANGAN

            PANDU ARAH

            JALAN LASAK

 

****    AKTIVITI BERKUDA ADALAH AKTIVITI BERKALA