Make your own free website on Tripod.com

AGIHAN TUGASAN JURULATIH NEGERI-NEGERI

BAGI AKTIVITI PANGKALAN

 

 

 

 

 

 

JURULATIH NEGERI

JURULATIH BERTUGAS DAN AKTIVITI (L – LELAKI / P – PEREMPUAN)

KAYAK

MEMINA RAKIT

BERAKIT

REKREASI AIR

JALAN LASAK

RENTAS HALANGAN

MERUNUT HUTAN

PANDU ARAH

 

FLYING FOX

REPELLING

BANTU MULA

REKACIPTA

 

HARI

DUA

TIGA

TIGA

SELANGOR

L

L

P

P

P

L

L

 

 

L

P

P

 

 

PERAK

L

P

P

L

L

L

P

 

 

P

L

 

P

 

PULAU PINANG

P

L

L

P

P

L

P

 

 

L

P

L

 

 

KEDAH

L

P

P

L

 

P

L

P

 

 

L

P

L

 

PERLIS

L

P

L

P

L

 

P

P

 

P

L

 

L

 

KELANTAN

P

L

L

P

L

P

 

L

 

P

L

P

 

 

TERENGGANU

P

L

P

L

L

P

 

L

 

 

P

L

P

 

PAHANG

L

L

P

P

P

L

L

 

 

P

P

L

 

 

JOHOR

P

P

L

L

L

P

L

P

 

 

P

L

 

 

MELAKA

L

L

P

P

L

L

L

P

 

P

 

 

P

 

NEGERI SMBILAN

P

P

L

L

L

L

P

L

 

 

 

P

P

 

SABAH

L

P

L

P

L

 

P

L

 

 

 

P

 

 

SARAWAK

L

P

L

P

P

 

L

P

 

L

 

 

 

 

W.P. KUALA LUMPUR

P

L

P

L

P

L

L

L

 

 

P

 

P

 

W.P. LABUAN

P

P

L

L

 

P

L

L

 

 

 

 

P

 

 

 

 

 

 

 

JURULATIH NEGERI

JURULATIH BERTUGAS DAN AKTIVITI (L – LELAKI / P – PEREMPUAN)

JALAN LASAK

RENTAS HALANGAN

MERUNUT HUTAN

PANDU ARAH

FLYING FOX

REPELLING

BANTU MULA

REKACIPTA

 

MENYUMPIT

LASTIK

BERKUDA

 

 

HARI

EMPAT

EMPAT

LIMA

SELANGOR

P

L

L

 

L

P

P

 

 

P

L

L

 

 

PERAK

L

L

P

 

P

L

 

P

 

P

L

L

 

 

PULAU PINANG

P

L

P

 

L

P

L

 

 

L

L

P

 

 

KEDAH

 

P

L

P

 

L

P

L

 

P

L

L

 

 

PERLIS

L

 

P

P

P

L

 

L

 

L

P

L

 

 

KELANTAN

L

P

 

L

P

L

P

 

 

L

P

L

 

 

TERENGGANU

L

P

 

L

 

P

L

P

 

L

L

P

 

 

PAHANG

P

L

L

 

P

P

L

 

 

L

P

L

 

 

JOHOR

L

P

L

P

P

 

 

P

 

L

P

L

 

 

MELAKA

L

L

L

P

P

 

 

P

 

L

P

L

 

 

NEGERI SMBILAN

L

L

P

L

 

 

P

P

 

P

L

L

 

 

SABAH

L

 

L

P

 

 

P

 

 

P

L

L

 

 

SARAWAK

P

 

L

P

L

 

 

 

 

P

L

L

 

 

W.P. KUALA LUMPUR

P

L

L

L

 

P

 

P

 

L

L

P

 

 

W.P. LABUAN

 

P

L

L

 

 

 

P

 

L

L

P