Make your own free website on Tripod.com

PROSEDUR DAN SYARAT PERTANDINGAN

ANTARA KONTINGEN NEGERI-NEGERI

PERKHEMAHAN PERDANA KADET REMAJA SEKOLAH

PERINGKAT KEBANGSAAN 2002

KEM KEMBARA, ULU YAM, SELANGOR DARUL EHSAN

 

 

 

A.      PERTANDINGAN CHORAL SPEAKING

 

1.         Tarikh               :           Hari 2,3,4

2.         Masa                 :           Bermula jam 9.00 malam

3          Tempat             :           Sek Men Sains Hulu Selangor

 

4.         Syarat pertandingan:

 

           

5.1.             Setiap kontinjen negeri boleh menghantar satu pasukan yang terdiri tidak lebih daripada 20 orang ahli KRS puteri termasuk seorang konduktor.

5.2.             Borang penyertaan hendaklah dihantar semasa pendaftaran perkhemahan.

5.3.             Bahasa pengantar sama ada dalam Bahasa Melayu ataupun Bahasa Inggeris atau medley dari bahasa yang bebas.

5.4.             Irama bahasa yang digunakan boleh dari ciptaan sendiri atau daripada yang sedia ada.

5.5.             Masa yang diperuntukkan tidak lebih daripada 8 minit.

5.6.             Tema persembahan hendaklah daripada topik yang berkaitan dengan nilai-nilai murni dan patriotisme.

5.7.             Markah dikira daripada penyampaian peserta-peserta daripada bidang-bidang berikut;

 

a.         Suara dan harmoni                                 40 markah

b.         Imbangan                                              30 markah

c.          Kreativiti dan gaya                                  20 markah

d.         Diksi                                                      10 markah

 

                                    Jumlah markah                                      100 markah

 

5.8.             Setiap negeri akan menyediakan seorang hakim.

5.9.             Pengiraan markah, dua nilaian tertinggi dan dua nilaian terendah akan diabaikan / tidak dikira.

5.10.          Jumlah markah adalah purata markah yang tinggal.

5.11.          Pasukan yang tidak cukup atau terlebih peserta dibenarkan mengambil bahagian tetapi kan dikenakan penalti (10 markah)

5.12.          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKHEMAHAN PERDANA

KADET REMAJA SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2002

 

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN

 

CHORAL SPEAKING

 

Kontinjen Negeri :                                                                                              

 

Tajuk                            :                                                                                              

 

Nama Konduktor :                                                                                              

 

Nama Ahli

                        1.                                                                                                                    

 

                        2.                                                                                                                    

 

                        3.                                                                                                                    

 

                        4.                                                                                                                    

 

                        5.                                                                                                                    

 

                        6.                                                                                                                    

 

                        7.                                                                                                                    

 

                        8.                                                                                                                    

 

                        9.                                                                                                                    

 

                        10.                                                                                                                   

 

                        11.                                                                                                                   

 

                        12.                                                                                                                   

 

                        13.                                                                                                                   

 

                        14.                                                                                                                   

 

                        15.                                                                                                                   

 

                        16.                                                                                                                   

 

                        17.                                                                                                                   

 

                        18.                                                                                                                   

 

                        19.                                                                                                                   

 

 

Tarikh :                                                                                                                                    

                                                                                                (Tandatangan Ketua Kontinjen)

 

 

 

B.      PIDATO PATRIOTIK

 

1.         Tarikh               :           Hari 2, 3, 4

2.         Masa                 :           Bermula jam 9.00 malam

3.         Tempat             :           Pentas Terbuka Kem Kembara Ulu Yam

 

4.         Syarat pertandingan:

 

4.1.             Setiap negeri boleh menghantar seorang peserta KRS putera sahaja.

4.2.             Borang pendaftaran hendaklah dihantar semasa pendaftaran perkhemahan.

4.3.             Tajuk pidato;

 

a.                   Peranan remaja dalam mengisi kemerdekaan. (Perak & Melaka)

b.                   Perpaduan kaum asas kesejahteraan negara. (Johor & Kelantan)

c.                   Peranan pelajar dalam menjayakan dasar wawasan negara. (Kedah & Sabah)

d.                   Sumbangan remaja dalam menjayakan K Ekonomi. (WP K. Lumpur & Perlis)

e.                   Kesyumulan pelajar dalam Konteks globalisasi. (Terengganu, P. Pinang & WP Labuan)

f.                    Kearah mewujudkan remaja bertaraf dunia (Sarawak & N. Sembilan)

g.                   Perpaduan pelajar adalah teras perpaduan bangsa (Selangor & Pahang)

 

4.4.             Pemidato diberi masa 6 minit untuk menyampaikan pidatonya.

4.5.             Pemidato yang membaca nota atau teks semasa berpidato akan dikenakan penalti 10 markah.

4.6.             Pemidato dilarang menyentuh isu-isu sensitif berkaitan dengan agama, bangsa dan kebudayaan atau terhadap keperibadian seseorang. Jika berlaku juga, maka penyertaan peserta tersebut akan dibatalkan.

4.7.             Penggunaan bahasa dan tutur kata yang kurang sopan adalah dilarang.

4.8.             Markah dikira seperti berikut ;

 

a.         Isi                                                         50 markah

(5 markah setiap satu isi, 5 markah untuk huraian dan 5 markah untuk setiap contoh dan data-data yang diberikan daripada 3 isi yang diperakukan. Bonus 5 markah untuk isi tambahan.)

                        b.         Bahasa                                                  30 markah

                        c.          Persembahan                                         20 markah

 

                                    Jumlah markah                                      100 markah

 

4.9.             Hakim profesional akan dilantik oleh pihak penganjur.

4.10.          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKHEMAHAN PERDANA

KADET REMAJA SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2002

 

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN

 

 

 

PIDATO

 

 

Kontinjen Negeri     :                                                                                    

 

Tajuk Pidato           :                                                                                    

 

                                                                                                                  

 

Nama Pemidato      :                                                                                    

 

Umur                     :                                    

 

No Kad Pengenalan :                                    

 

Tarikh Lahir            :                                    

 

Jantina                   :                                    

 

 

Saya bersetuju untuk menyertai pertandingan ini dan akan mematuhi segala syarat dan pertaturan yang telah ditetapkan.

 

 

Tarikh :                                                                                                        

                                                                             (Tandatangan Peserta)

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                   (Tandatangan Ketua Kontinjen)

 

 

 

*          Sila gunakan tulisan huruf besar.

 

 

 

 

 

 

 

C.      KAWAT KAKI

 

 

1.         Tarikh                           :           Hari 3

2.         Masa                             :           Bermula jam 0800 – 1230 (lelaki)

                                                                         jam 1400 – 1830 (perempuan)  

3.         Tempat                         :           Dataran Kejat Kem Kembara Ulu Yam

 

4.         Syarat pertandingan:

 

4.1.             Setiap kontinjen negeri layak untuk menghantar dua pasukan iaitu satu pasukan KRS Putera dan satu pasukan KRS Puteri.

4.2.             Setiap pasukan hendaklah terdiri daripada 18 orang peserta termasuk Ketua Platun.

4.3.             Semua pergerakan hendaklah mengikut format pergerakan yang telah ditetapkan.

4.4.             Semua pergerakan dari tempat permulaan sehingga tamat hendaklah diselesaikan dalam tempoh masa 8 minit.

4.5.             Hakim pertandingan adalah terdiri daripada seorang jurulatih daripada setiap kontinjen yang mengambil bahagian.

4.6.             Pergerakan kawat yang dinilai dan diberi markah adalah seperti berikut;

 

a.         Persediaan                                                        20 markah

b.         Kawat Asas                                                        20 markah

c.          Kawat Statik                                                      50 markah

d.         Kawat Dinamik                                                   75 markah

e.         Kata perintah dan nada suara                              25 markah

f           Kekemasan berkawat                                          15 markah

g.         Lapor dan bersurai                                             10 markah

 

            Jumlah markah                                                  215 markah

 

4.7.             Pasukan yang kurang daripada 18 ahli KRS semasa pertandingan akan dibatalkan penyertaan.

4.8.             Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAT PERGERAKAN PERTANDINGAN KAWAT KAKI

PERKHEMAHAN PERDANA KRS KEBANGSAAN 2002

 

 

A.      KAWAT ASAS - Melapor

 

a.                  Pergerakan masuk padang.

b.                 Berhenti, menghadap ke hadapan.

c.                  Buka barisan, ke kanan lurus, pandang hadapan.

d.                 Cara dan kedudukan melapor.

 

B.      KAWAT STATIK

 

a.                  Tutup barisan, ke kanan lurus, pandang hadapan.

b.                 Paraskan skuad, jadikan tiga barisan.

c.                  Menghadap ke belakang.

d.                 Bergerak ke kiri.

e.                  Menghadap ke belakang.

f.                   Jadikan dua barisan

g.                 Buka barisan / tutup barisan.

h.                 Jadikan tiga barisan, kanan lurus, pandang depan.

i.                    Hentak kaki cepat ... henti.

j.                   Hentak kaki perlahan ... henti.

 

C.      KAWAT DINAMIK

 

a.                  Bergerak ke kanan.

b.                 Cepat jalan.

c.                  Belakang pusing.

d.                 Hormat ke kanan.

e.                  Hormat ke hadapan.

f.                   Tukar langkah semasa berjalan – 3X

g.                 Hormat selaku terima sijil.

h.                 Tukar langkah perlahan.

i.                    Belakang pusing.

j.                   Tukar langkah cepat.

k.                  Menghadap ke belakang.

l.                    Bergerak ke kiri.

m.               Berhenti, menghadap ke hadapan, ke kanan lurus.

n.                 Mara menghadap.

o.                 Hormat ke hadapan.

 

D.      PERGERAKAN KELUAR PADANG

 

a.                  Melapor untuk keluar padang.

b.                 Pergerakan keluar padang.

 

 

PERKHEMAHAN PERDANA

KADET REMAJA SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2002

 

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN

 

KAWAT KAKI

 

 

Kontinjen Negeri             :                                                                                              

 

Pasukan KRS Putera / Puteri :                                                                                         

 

Nama Ketua Platun         :                                                                                              

 

Nama Ahli

                        1.                                                                                                                    

 

                        2.                                                                                                                    

 

                        3.                                                                                                                    

 

                        4.                                                                                                                    

 

                        5.                                                                                                                    

 

                        6.                                                                                                                    

 

                        7.                                                                                                                    

 

                        8.                                                                                                                    

 

                        9.                                                                                                                    

 

                        10.                                                                                                                   

 

                        11.                                                                                                                   

 

                        12.                                                                                                                   

 

                        13.                                                                                                                   

 

                        14.                                                                                                                   

 

                        15.                                                                                                                   

 

                        16.                                                                                                                   

 

                        17.                                                                                                                   

 

                       

 

Tarikh :                                                                                                                                    

                                                                                                (Tandatangan Ketua Kontinjen)

 

 

 

D.      GADJET

 

 

1.         Tarikh                                       :           Hari 3

2.         Masa                                         :           Bermula jam 8.00 pagi hingga 4.00 petang

3.         Tempat                                     :           Sekitar kawasan Kem Kembara Ulu Yam

 

4.         Syarat pertandingan :

 

4.1.             Setiap kontinjen dibenarkan mengantar dua pasukan iaitu satu pasukan 10 peserta  KRS Putera dan satu pasukan 10 peserta KRS Puteri.

4.2.             Setiap pasukan perlu menyiapkan gadjet kerusi dan satu gajet ciptaan dengan bahan yang diberikan.

4.3.             Peralatan seperti, tali, gergaji, parang disediakan oleh kontinjen negeri masing-masing. Bahan asas seperti buluh akan disediakan oleh pihak penganjur.

4.4.             Setiap pasukan hanya dibenarkan memasang gadjet dari 0800 hingga jam 1230 untuk lelaki dan dari jam 1400 hingga 1830 untuk peserta perempuan.

4.5.             Semua ukuran dan saiz gadjet adalah munasabah.

4.6.             Pengadilan akan dilakukan pada jam 1830 oleh hakim yang dilantik oleh pihak penganjur.

4.7.             Semua hasil kerja pasukan adalah hak milik PKK Selangor.

4.8.             Markah akan diberikan berdasarkan perkara berikut;

 

a.         Kekemasan ikatan                                  25 markah

b.         Kekukuhan binaan                                  25 markah

c.          Kreativiti                                                25 markah

d.         Keaslian hasil kerja                                 25 markah

 

4.9.             Jumlah markah keseluruhan adalah dikira dari hasil jumlah markah peserta KRS Putera dan peserta KRS Puteri.

4.10.          Penggunaan bahan daripada negeri yang dibawa siap akan dikenakan penalti 10 markah.

4.11.          Penggunaan bahan selain yang disediakan juga dikenakan penalti 5 markah.

4.12.          Sebarang bantuan daripada peserta KRS lain sama ada putera ataupun puteri selain dari 10 orang peserta yang terlibat juga akan dikenakan penalti 5 markah.

4.13.          Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKHEMAHAN PERDANA

KADET REMAJA SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2002

 

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN

 

GADJET

 

 

Kontinjen Negeri             :                                                                                              

 

Pasukan KRS Putera / Puteri :                                                                                         

 

Nama Ketua Pasukan      :                                                                                              

 

Nama Ahli

                        1.                                                                                                                    

 

                        2.                                                                                                                    

 

                        3.                                                                                                                    

 

                        4.                                                                                                                    

 

                        5.                                                                                                                    

 

                        6.                                                                                                                    

 

                        7.                                                                                                                    

 

                        8.                                                                                                                    

 

                        9.                                                                                                                    

 

                                   

 

 

 

 

Tarikh :                                                                                                                                    

                                                                                                (Tandatangan Ketua Kontinjen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.       PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN NEGERI

 

 

1.         Tarikh                                       :           Hari 2, 3, 4

2.         Masa                                         :           Bermula jam 9.00 malam

3.         Tempat                                     :           Pentas Terbuka Kem Kembara Ulu Yam

 

4.         Syarat pertandingan :

 

4.1.             Persembahan adalah bercirikan kebudayaan tradisional / negeri.

4.2.             Setiap pasukan hendaklah diwakili oleh peserta KRS Putera sahaja dan tidak melebihi daripada 18 orang.

4.3.             Masa yang diperuntukkan bagi setiap persembahan masing-maisng tidak melebihi 10 minit.

4.4.             Setiap pasukan hanya boleh menggunakan alat muzik tradisional sendiri berbentuk gendang, kompang, rebana, tabla, tambo, serunai, seruling atau seumpamanya tanpa alat bertali ataupun instrumen menggunakan kuasa elektrik, kaset/cakera padat sebagai muzik iringan. Pengendali alatan muzik hendaklah termasuk dalam senarai peserta yang bertanding itu.

4.5.             Setiap kontinjen negeri hendaklah mendaftarkan pasukan masing-masing melalui borang yang disertakan semasa pendaftaran.

4.6.             Markah dikira melalui penyampaian peserta-peserta daripada bidang-bidang berikut;

 

a.         Suara dan harmoni                                 40 markah

b.         Imbangan                                              30 markah

c.          Kreativiti dan gaya                                  20 markah

d.         Diksi                                                      10 markah

 

                                    Jumlah markah                                      100 markah

 

5.       Keputusan hakim adalah muktamad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKHEMAHAN PERDANA

KADET REMAJA SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2002

 

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN

 

PERSEMBAHAN KEBUDAYAAN

 

Kontinjen Negeri :                                                                                              

 

Tajuk                            :                                                                                              

 

Nama Ketua Pasukan      :                                                                                              

 

Nama Ahli

                        1.                                                                                                                    

 

                        2.                                                                                                                    

 

                        3.                                                                                                                    

 

                        4.                                                                                                                    

 

                        5.                                                                                                                    

 

                        6.                                                                                                                    

 

                        7.                                                                                                                    

 

                        8.                                                                                                                    

 

                        9.                                                                                                                    

 

                        10.                                                                                                                   

 

                        11.                                                                                                                   

 

                        12.                                                                                                                   

 

                        13.                                                                                                                   

 

                        14.                                                                                                                   

 

                        15.                                                                                                                   

 

                        16.                                                                                                                   

 

                        17.                                                                                                                   

 

                       

 

Tarikh :                                                                                                                                    

                                                                                                (Tandatangan Ketua Kontinjen)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKHEMAHAN PERDANA

KADET REMAJA SEKOLAH PERINGKAT KEBANGSAAN 2002

 

 

 

PERKARA YANG DIAMBIL KIRA DALAM PENGIRAAN

UNTUK MEMILIH JOHAN KESELURUHAN PERTANDINGAN

 

 

 

 

JOHAN                            -        15 markah

 

NAIB JOHAN                    -        12 markah

 

KETIGA                           -        9 markah

 

KEEMPAT                         -        6 markah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERATURAN DAN ARAHAN

PERKHEMAHAN PERDANA KADET REMAJA SEKOLAH

PERINGKAT KEBANGSAAN 2002

KEM KEMBARA, ULU YAM, SELANGOR DARUL EHSAN

 

 

 

 

1.         UMUM

 

1.1.             Peraturan perkhemahan ini adalah tertakluk kepada peraturan perkhemahan am semasa. Sebarang arahan adalah daripada pihak Urusetia serta Kem Komandan.

1.2.             Peserta serta jurulatih pengiring perlu mengikuti segala peraturan yang telah ditetapkan dari mula perkhemahan sehinggalah pada hari tamatnya.

1.3.             Sebarang keadaan kecemasan sila laporkan di Urusetia Kecemasan ataupun di Urusetia Keselamatan untuk tindakan selanjutnya.

 

2.         KESELAMATAN

 

2.1.             Keselamatan sepanjang perkhemahan adalah tanggung jawab bersama negeri-negeri masing-masing selain pihak penganjur

2.2.             Semua urusan keluar dan masuk kawasan kem perlu didokumenkan di pondok kawalan keselamatan. Dinasihatkan agar dapat meminimakan urusan keluar masuk dari kawasan kem dan peserta adalah dilarang sama sekali melainkan mempunyai dokumen sah dari Ketua Kontinjen masing-masing.

2.3.             Semua jenis senjata tajam adalah dilarang di kawasan kem dan jika ada sila serahkan kepada pihak Urusetia Keselamatan untuk disimpan.

2.4.             Dadah, minuman keras dan merokok adalah dilarang sama sekali terutama bagi peserta perkhemahan.

2.5.             Semua bentuk perjudian ataupun pertaruhan adalah dilarang.

2.6.             Semua jenis perbuatan sumbang dan menjolok mata juga ditegah.

2.7.             Semua pergerakan di dalam kem perlulah dalam kumpulan minima 2 orang.

2.8.             Kawasan perempuan adalah kawasan larangan bagi lelaki dan begitulah sebaliknya.

2.9.             Peserta dilarang merayau-rayau tanpa tujuan di kawasan kem ataupun seumpamanya.

2.10.          Dilarang menebang-tebas pokok-pokok di kawasan kem melainkan mempunyai kebenaran khas dari pihak Urusetia.

 

3.         AKTIVITI

 

3.1.             Semua peserta perlu mengikuti aktiviti-aktiviti yang telah disediakan selengkapnya melainkan mempunyai kebenaran bertulis dari Ketua Kontinjen.

3.2.             Peserta perlu mengikuti arahan di setiap lokasi aktiviti dalam kumpulan masing-masing dan dilarang bertukar kumpulan melainkan dengan kebenaran ataupun arahan Urusetia.

3.3.             Peserta perlu bijak membahagikan masa agar tidak mensia-siakan penglibatan dalam semua aktiviti yang telah disediakan.

3.4.             Pakaian semasa aktiviti adalah mengikut kesesuaian aktiviti dan dinasihatkan untuk sentiasa menutup aurat. Peserta yang bukan Islam dinasihatkan jangan memakai pakaian yang menjolok mata.

3.5.             Ikut arahan berpakaian dari masa ke semasa.

3.6.             Pakai tag nama yang telah disediakan di sepanjang perkhemahan.

 

 

 

 

 

 

4.         KEBERSIHAN

 

4.1.             Semua kawasan kem adalah kawasan larangan membuang sampah. Buang sampah hanya di tempat yang telah disediakan oleh pihak penganjur.

4.2.             Sila pastikan tandas dan bilik air adalah dalam keadaan terbaik kerana ia adalah untuk kegunaan ramai dan bersama.

4.3.             Bagi kaum hawa, sila pastikan tuala wanita anda sudah dibersihkan dahulu sebelum dibuang di tempat yang sepatutnya.

4.4.             Kebersihan kawasan tapak perkhemahan perlulah di tahap terbaik dan diharap dapat memberi kerjasama.

 

5.                  DISIPLIN

 

5.1.             Semua orang yang terlibat dalam perkhemahan ini perlu menjaga disipilin masing-masing.

5.2.             Semua pelajar perlu menggunakan bahasa panggilan hormat yang munasabah agar tidak dianggap kurang sopan.

Contoh :            Tuan, Puan

5.3.             Bagi pelajar Islam, solat ikut pada waktunya dan dinasihatkan untuk sentiasa berjemaah di surau yang telah ditetapkan.

5.4.             Bagi pelajar bukan Islam, sila ikut arahan untuk aktiviti Moral.

5.5.             Tegur-menegur antara satu sama lain adalah digalakkan dan pastikan panggilan hormat diutamakan.

5.6.             Dilarang mencetuskan sebarang perselisihan faham antara satu sama lain khasnya antara kaum, bangsa ataupun kenegerian.

5.7.             Utamakan kemesraan bagi mengeratkan lagi tali persahabatan antar satu sama lain.

 

 

 

SEBARANG MASALAH, KEMUSYKILAN, KEMALANGAN, KECEMASAN

SILA LAPORKAN KEPADA URUSETIA BERKENAAN

 

 

KE ARAH REMAJA DINAMIK

 

 

 

 

 

KERJASAMA

ANDA DIUTAMAKAN

 

 

 

 

 

 


JAWATANKUASA KEJURULATIHAN

PERKHEMAHAN PERDANA KRS KEBANGSAAN 2002

 

KEM KOMANDAN :           ENCIK OTHMAN BIN OMAR

TIMB. KEM KOMANDAN   :           ENCIK SHAHARUDDIN BIN OTHMAN

PENYELARAS JURULATIH :           TN. HJ. NOR AINI BIN HJ. HASSAN MURAJI

KETUA AKTIVITI :           EN. MOHD SHAH BIN KASSIM

TIMB. KETUA AKTIVITI    :          

 

BIL

JAWATAN

NAMA KETUA

NAMA PENOLONG

 

1

 

KAYAK

 

EN. IBRAHIM BIN SAAD

 

 

 

2

 

REKREASI AIR

 

EN. AZHAR BIN AHMAD

 

 

 

3

 

BERAKIT

 

EN. AHMAD RIDZUAN BIN ABD KADIR

 

 

 

4

 

MEMBINA RAKIT

 

EN. MOHD DAN BIN SAAD

 

 

 

5

 

RENTAS HALANGAN

 

EN. HALIMI BIN NAHARAWI

 

 

 

6

 

MERUNUT HUTAN

 

EN. ANUAR BIN SALIMIN

 

 

 

7

 

JALAN LASAK

 

EN. AZAHAR BIN ABDUL MALEK

 

 

 

8

 

PANDU ARAH

 

EN. MOHD ZAKI BIN ABD. WAHID

 

 

 

9

 

FLYING FOX

 

EN. REDZUAN BIN ARBAIN

 

 

 

10

 

REPELLING

 

EN. EADIL BIN MAT

 

 

 

11

 

REKACIPTA

 

CIK SUHAILI ANITA BT. ALI

 

 

 

12

 

GADJET

 

EN. LATIF BIN HAMZAH

 

 

 

13

 

KAWAT KAKI

 

EN. SHARUDIN BIN KASMAN

 

 

 

14

 

MENYUMPIT

 

EN. ARIFF MAZDI BIN MAT

 

 

 

15

 

LASTIK

 

EN. WAN BASID

 

 

 

16

 

BANTU MULA

 

CIK HAZNI BT. AHMAD

 

 

 

17

 

KEBUDAYAAN

 

 

CIK NORAINI BT. ZAINAL

 

 

 

18

 

PIDATO

 

CIK ZU ANIZA BT. MAMAT

 

 

 

19

 

CHORAL SPEAKING

 

CIK RABITAH BT. MOKHTAR

 

 

 

20

 

 

KEROHANIAN / MORAL

 

TN. HJ. MOHD AL MUTANGALLI BIN TAMAMI